Talkootyön raportointi

Tämän lomakkeen avulla voit raportoida yhdistykselle tekemäsi talkootyön. Voit myös pyynnöstä täyttää lomakkeen toisen jäsenen puolesta.

Kaikilla jäsenillä on velvoite osallistua vähintään kaksiin talkoisiin per kausi (n. 8 tuntia työtä).

Kiitos talkoopanoksestasi!

Ilmoita talkootyötunnit puolen tunnin tarkkuudella (esim. 0,5 tai 1,5). Älä tee kenttään muita merkintöjä.